تغییرات برنامه کلاسها

 
  • کلیه کلاس های  استاد خانم ثابت جهرمی شنبه 21 اسفند ماه 95 تشکیل نمی گردد. تاریخ درج خبر: 95/12/17
  • کلیه کلاس های  استاد آقای دکتر علیرضا کاکاوند چهارشنبه 18 اسفند ماه 95 تشکیل نمی گردد. تاریخ درج خبر: 95/12/17
  • کلیه کلاس های "آیین زندگی" استاد خانم هاشمی نژاد سه شنبه 3 اسفند ماه 95 تشکیل نمی گردد. تاریخ درج خبر: 95/12/03
  • کلیه کلاس های استاد خانم مریم حاجیلو دوشنبه 26 مهر ماه 95 تشکیل نمی گردد. تاریخ درج خبر: 95/6/25