امور فرهنگی

مسئول امور فرهنگی: آقای سید مهدی  جعفریان

میزان تحصیلات:

خلاصه سوابق فرهنگی و اجرایی:

شماره تماس داخلی:   2417

کلاس های فوق برنامه در حال برگزاری:

 •  آموزش سفره های ماه مبارک
 •  آموزش آشپزی سنتّی و مدرن
 •  آموزش خوشنویسی
 •  آموزش مکالمه و گرامر انگلیسی
 •  آموزش زبان فرانسه
 •  آموزش معرّق و منبّت
 •  آموزش طراحی و نقاّشی
 •  آموزش عکاسی
 •  آموزش صرف و نحو عربی
 •  آموزش مهارت های هفت گانه کامپیوتر
 •  کارآفرینی
 •  آموزش تذهیب
 •  آموزش کمک های اولیه
 •  آموزش خیاطی
 •  آموزش ارگامین

سایر فعالیت های فرهنگی :

 • برگزاری اردو های سیاحتی ـ زیارتی (مشهد مقدس ،اصفهان ،قم و کاشان)
 • برگزاری مسابقات فرهنگی
 • برگزاری مشاوره های فرهنگی ـ اجتماعی