امور پژوهشی

 

رئیس اداره پژوهش :

 

 

 

کارشناس پژوهش:

   خانم مریم یوسفی

شماره تماس : 34182468

 

کارشناس آزمایشگاه و امور کلاس ها:

آقای محمد عیسی یزدانی عبد الملکی

شماره تماس: 34182911

 

اهم فعالیتهای اداره پژوهش :

 • برنامه ریزی در جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 • مراحل لازم جهت اجرای طرح های پژوهشی :
 • تکمیل اطلاعات طرح پژوهشی در سامانه پژوهش و ارسال به اداره پژوهش از طریق سایت دانشگاه
 • بررسی طرح پیشنهادی :1-  تأیید طرح و ارسال به حوزه معاونت پژوهش 2- درصورت وجود نواقص و یا نیاز به اصلاح ارسال به مجری
 • پس از داوری و طرح در شورای پژوهشی واحد اعلام نظر و رأی ازمعاونت به اداره پژوهش
 • ارسال پاسخ دریافتی از حوزه معاونت پژوهشی  جهت اطلاع و یا اقدام لازم به مجری
 • ارسال قرارداد طرح
 • ارسال گزارش دوره ای ،گزارش نهایی و پیگیری تعهدات مجری

  مراحل لازم جهت شرکت در سمینار های بین المللی استادان عضو هیأت علمی:

 • دریافت مدارک و درخواست شرکت در سمینار بین المللی
 • طرح در شورای پژوهشی دانشکده
 • ارسال مدارک طبق آیین نامه پژوهشی
 • طرح در شورای پژوهشی واحد
 • دریافت مجوز شرکت در سمینار
 • انجام اقدامات لازم جهت پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت اعضاء هیات علمی در مجامع علمی بین المللی
 • پس از شرکت در سمینار دریافت گزارش سفر وارسال به حوزه معاونت پژوهشی

  تشویق مقالات :

 • دریافت مقاله و فرم های مربوط به درخواست تشویق مقاله به صورت فایل جهت ارسال به حوزه معاونت پژوهش وفناوری واحد
 •  لازم به ذکر است که مقاله می بایست به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به چاپ رسیده باشد
 • استادان محترم عضو هیأت علمی و مدعو در صورت ارائه مقالات موظفی مشمول تشویق خواهند شد.
 • انجام اقدامات لازم جهت پرداخت حق الزحمه مربوط به چاپ مقالات اعضاء هیات علمی در مجلات علمی

امور مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری :

 • دریافت پروپوزال پایان نامه و یا رساله ، فرم الف و فرم تأییدیه موضوع جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده و تعریف کد با توجه به اولویت های پژوهشی
 • ارسال راهنمای تدوین پایان نامه و یا رساله به صورت ایمیل برای دانشجویان
 • دریافت آخرین حکم استخدامی ،تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مستندات پژوهشی استادان در 3 سال اخیر
 • ثبت فرم الف و رعایت سقف مجاز استادان راهنما و مشاور
 • ارسال مدارک مربوط به حق الزحمه استادان راهنما ، مشاور و داور
 • چک نمودن مقالات موظفی دانشجویان جهت صدور مجوز دفاع دانشجویان دوره دکتری و یا نمره مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 • ثبت فرم ب جهت خارج نمودن نام دانشجو از باکس استادان راهنما و مشاور
 • دریافت یک نسخه پایان نامه صحافی شده به انضمام 2 عدد cd کل پایان نامه بصورت word و pdf و 1 عدد cd ابزارتحقیق

 سایر فعالیت های مربوط به اداره پژوهش:

 • اقدامات لازم جهت چاپ کتب تالیفی یا ترجمه شده اعضاء هیات علمی
 • برگزاری کارگاههای پژوهشی و آموزشی ویژه استادان و دانشجویان
 • برگزاری همایش ها ( بین المللی ، منطقه ای ، استانی و داخلی (
 • امور مربوط به سایت اینترنت دانشکده
 • امور مربوط به مرکز آمار و رایانه دانشکده
 • تجهیزات سمعی و بصری دانشکده
 • درخواست ملزومات آزمایشگاهی و آزمون های اختصاصی روانشناسی
 • همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان
 • نظارت بر کلیه فعالیت های انجمن علمی (اعم از انتخابات اعضای هیأت مدیره و... (
 •  امور مربوط به کتابخانه وخرید کتاب از نمایشگاه ها 
 • پی گیری امور مربوط به انتشارات علمی دانشکده 
 • تنظیم گزارش فعالیت های پژوهشی دانشکده
 •  ارسال آمار های متفاوت به حوزه معاونت پژوهشی ، دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات و...
 • تکمیل اطلاعات سایت دانشکده و به روز رسانی اطلاعات
 • اطلاع رسانی به استادان و دانشجویان درخصوص همایش ها و اولویت های پژوهشی اعلام شده
 • اخذ چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی و ثبت در سیستم رایانه
 • همکاری با مرکز تحقیقات علوم انسانی واسلامی
 • همکاری در زمان برگزاری همایشها و برنامه های مورد نظر حوزه معاونت پژوهشی
 • همکاری با اداره آموزش دانشکده درایام امتحانات
 • همکاری با اداره آموزش دانشکده درایام ثبت نام
 • همکاری در برگزاری آزمون های دانشگاه

کتابخانه :

 • تعداد کتاب فارسی:8429 جلد
 • تعداد کتاب لاتین : 1370 جلد

عنوان مجلات:

 • سلامت و روانشناسی  نوع مجله: علمی تخصصی