امور آموزشی

 

رئیس آموزش : محمد رضا خرقانی   

تحصیلات : کارشناس ارشد ادیان وعرفان

 شروع همکاری با دانشگاه: خرداد 1369 ؛ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 79 تا 85؛

خلاصه سوابق  اجرایی:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ( 1379 تا 1385)

تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور (1382 تا 1383)

رئیس اداره آموزش دانشکده الهیات (1379 تا 1382)

رئیس اداره عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری (1382 تا 1385)

رئیس اداره عمومی دانشکده فنی (1385 تا 1388)

رئیس اداره آموزش دانشکده روانشناسی (1388 تا کنون)

شماره تماس در دانشکده: 34182435

 کارشناسان گروه روانشناسی عمومی ، بالینی و راهنمایی و مشاوره  :  خانم معصومه فراهانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

شماره تماس در دانشکده: 34182731

کارشناسان گروه روانشناسی ( مقطع کارشناسی ): آقای محفوظ کاکاوند و آقای نوایی

شماره تماس در دانشکده: 34182362

کارشناس گروه آموزش و پرورش ابتدایی مقطع کارشناسی

خانم فیروزه جشنی وند

شماره تماس : 34182367

کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی شامل گرایش های

کارشناس آموزش دوره دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزشی و علوم تربیتی :

خانم مینا افشار

مدرک تحصیلی:

شماره تماس در دانشکده: 34182352

کارشناس تحصیلات تکمیلی روانشناسی  شامل گرایش های

کارشناس آموزش دوره دکتری روانشناسی سلامت و روان شناسی عمومی  و کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت :

خانم لیلا مجیدپور تهرانی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس در دانشکده: 34182657

کارشناس آموزش کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی :

آقای سام دلیری

مدرک تحصیلی:

شماره تماس در دانشکده: 34182434

کارشناس آموزش (امور مربوط به اعضای هیات علمی و مدعو): داود یداللهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت آموزشی

متصدی امور دفتری: (امور مربوط به رسیدگی کلاسها): فیاض ایمانی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس در دانشکده: 34182435

 بایگان : سید علی قاضی میر سعید

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس در دانشکده: 34182364

 مهمترین فعالیت های اداره آموزش :

 • مشاوره آموزشی با کارشناسان آموزش
 • مشاوره آموزشی با دانشجویان
 • پی گیری و نظارت جهت اجرای آئین نامه آموزشی توسط گروه های آموزشی ( بررسی رسیدگی وضعیت تحصیلی دانشجویان در پایان هر ترم و اقدام بموقع در زمینه اجرای موارد مربوط به ماده35-46 -41- 51 و ... ).
 • پی گیری پاسخگویی به مکاتبات آموزش کل در مورد مسایل مختلف آموزشی.
 • برنامه ریزی و تدارک چیدمان نیروی انسانی  برای ثبت نام ورودی های جدید
 • نظارت بر چگونگی ثبت نام ها و اعلام گزارش بموقع آن به آموزش کل.
 • پی گیری ارسال چک لیست و فیش های ثبت نام شدگان به آموزش کل.
 • طرح مسایل و مشکلات آموزشی گروه ها ( مشکلات تحصیلی دانشجویان ، حذف ترم ، رسیدگی به تجدید نظرها و ... ) در شورای آموزشی دانشکده.
 • تنظیم برنامه امتحانات گروه های آموزشی ونظارت در برگزاری امتحانات پایان ترم.
 • تحویل سئوالات امتحانی از استادان و حفظ و نگهداری آنها تا لحظه شروع امتحان در جای امن
 • تحویل نمرات امتحانی از استادان.
 • گرفتن امضاء های لازم در ذیل لیست نمرات و آماده سازی آنها برای ثبت در کامپیوتر.
 • ارسال لیست نمرات به آموزش دانشگاه.
 • نظارت برانجام چک چشمی نمرات
 • ارسال لیست های نمرات به آموزش دانشگاه
 • نظارت بر کلیه مکاتبات دانشجویی از طرف گروه ها
 • پیگیری و درخواست دروس عمومی تربیت بدنی و...برای کلیه گروهها
 • نظارت بر چگونگی عملکرد بایگانی