امور آموزشی

 

رئیس آموزش : محمد رضا خرقانی   

تحصیلات : کارشناس ارشد ادیان وعرفان

 شروع همکاری با دانشگاه: خرداد 1369 ؛ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 79 تا 85؛

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ( 1379 تا 1385)

تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور (1382 تا 1383)

رئیس اداره آموزش دانشکده الهیات (1379 تا 1382)

رئیس اداره عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری (1382 تا 1385)

رئیس اداره عمومی دانشکده فنی (1385 تا 1388)

رئیس اداره آموزش دانشکده روانشناسی (1388 تا کنون)

شماره تماس در دانشکده: 34182435

 

 

کارشناسان گروه روانشناسی ( تحصیلات تکمیلی )

 

آقای محمد رمضانی

کارشناس گروه روانشناسی سلامت، روانشناسی عمومی (مقطع دکتری)

روانشناسی عمومی،روانشناسی بالینی (مقطع کارشناسی ارشد)

شماره تماس در دانشکده: 34182434

خانم مینا افشاری

کارشناس گروه روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی سازمانی ،مشاوره مدرسه (مقطع کارشناسی ارشد)

شماره تماس در دانشکده: 34182434

 

 

 

کارشناسان گروه روانشناسی و مشاوره ( مقطع کارشناسی )

آقای حبیب اله نوایی

کارشناس مسئول آموزش و امتحانات

شماره تماس در دانشکده: 34182433

 

آقای حمید رضا نجفیان

کارشناس آموزش

شماره تماس در دانشکده :  34182362

 

آقای نادر هاشم نیا

متصدی آموزش

شماره تماس در دانشکده :  34182657

 

 

کارشناسان گروه علوم تربیتی

آقای سید حجت مهدوی

  کارشناس گروه مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،بر نامه ریزی آموزشی (مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد)

شماره تماس : 34182352

 

آقای عباس پور عسگری

کارشناس گروه آموزش و پرورش ابتدایی (مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد)

شماره تماس : 34182352

 

 بایگانی

آقای سید مجید حسینی

شماره تماس : 34182364

آقای فیاض ایمانی

شماره تماس : 34182364

 

اهم فعالیت های اداره آموزش :

 • مشاوره آموزشی با کارشناسان آموزش
 • مشاوره آموزشی با دانشجویان
 • پی گیری و نظارت جهت اجرای آئین نامه آموزشی توسط گروه های آموزشی ( بررسی رسیدگی وضعیت تحصیلی دانشجویان در پایان هر ترم و اقدام بموقع در زمینه اجرای موارد مربوط به ماده35-46 -41- 51 و ... ).
 • پی گیری پاسخگویی به مکاتبات آموزش کل در مورد مسایل مختلف آموزشی.
 • برنامه ریزی و تدارک چیدمان نیروی انسانی  برای ثبت نام ورودی های جدید
 • نظارت بر چگونگی ثبت نام ها و اعلام گزارش بموقع آن به آموزش کل.
 • پی گیری ارسال چک لیست و فیش های ثبت نام شدگان به آموزش کل.
 • طرح مسایل و مشکلات آموزشی گروه ها ( مشکلات تحصیلی دانشجویان ، حذف ترم ، رسیدگی به تجدید نظرها و ... ) در شورای آموزشی دانشکده.
 • تنظیم برنامه امتحانات گروه های آموزشی ونظارت در برگزاری امتحانات پایان ترم.
 • تحویل سئوالات امتحانی از استادان و حفظ و نگهداری آنها تا لحظه شروع امتحان در جای امن
 • تحویل نمرات امتحانی از استادان.
 • گرفتن امضاء های لازم در ذیل لیست نمرات و آماده سازی آنها برای ثبت در کامپیوتر.
 • ارسال لیست نمرات به آموزش دانشگاه.
 • نظارت برانجام چک چشمی نمرات
 • ارسال لیست های نمرات به آموزش دانشگاه
 • نظارت بر کلیه مکاتبات دانشجویی از طرف گروه ها
 • پیگیری و درخواست دروس عمومی تربیت بدنی و...برای کلیه گروهها
 • نظارت بر چگونگی عملکرد بایگانی