امور آموزشی

 رئیس اداره آموزش 

نام و نام خانوادگی: اکبر سیفی 

مدرک تحصیلی :

1- لیسانس مدیریت صنعتی

2- فوق لیسانس مدیریت مالی 

پست الکترونیک: akbarseifie@yahoo.com

سال شروع به همکاری : 1373

شماره تماس در دانشکده : 34182435

اهم فعالیت های خاص دانشکده :

·         برنامه ریزی کلاسها و کنترل آنها از لحاظ ساعت ، تاریخ امتحان و محل تشکیل کلاس

·         کنترل ظرفیت های دروس در ثبت نام دانشجویان قدیم

·         پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

·         حذف و اضافه

·         کنترل وضعیت دانشجویان از لحاظ ،تعداد واحد اخذ شده ،مشروطی ،اخراجی و اخذ مجوز های لازم

·         برنامه ریزی امتحانات

·         و.....

کارشناسان گروه روانشناسی ( تحصیلات تکمیلی )

 

آقای محمد رمضانی

کارشناس گروه روانشناسی سلامت، روانشناسی عمومی (مقطع دکتری)

روانشناسی عمومی،روانشناسی بالینی (مقطع کارشناسی ارشد)

شماره تماس در دانشکده: 34182434

خانم مینا افشاری

کارشناس گروه روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی سازمانی ،مشاوره مدرسه (مقطع کارشناسی ارشد)

شماره تماس در دانشکده: 34182657

کارشناسان گروه روانشناسی و مشاوره ( مقطع کارشناسی )

آقای حبیب اله نوایی

کارشناس مسئول آموزش و امتحانات

شماره تماس در دانشکده: 34182433

خانم فاطمه عبدالملکی

کارشناس آموزش رشته روانشناسی

شماره تماس در دانشکده :  34182362

کارشناسان گروه علوم تربیتی

آقای نرگس آقا علیخانی

کارشناس گروه مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،برنامه ریزی آموزشی (مقطع کارشناسی)

شماره تماس : 34182352

 

خانم فاطمه غلامی

کارشناس گروه آموزش و پرورش ابتدایی (مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد)

شماره تماس : 34182417

امور رایانه

سید علی میر سعید قاضی

مسئول امور رایانه

34182360

 بایگانی

خانم  افسانه یوسفلی

آقای امیر حسین حجرگشت

شماره تماس : 34182364

 

اهم فعالیت های اداره آموزش :

 • مشاوره آموزشی با کارشناسان آموزش
 • مشاوره آموزشی با دانشجویان
 • پی گیری و نظارت جهت اجرای آئین نامه آموزشی توسط گروه های آموزشی ( بررسی رسیدگی وضعیت تحصیلی دانشجویان در پایان هر ترم و اقدام بموقع در زمینه اجرای موارد مربوط به ماده35-46 -41- 51 و ... ).
 • پی گیری پاسخگویی به مکاتبات آموزش کل در مورد مسایل مختلف آموزشی.
 • برنامه ریزی و تدارک چیدمان نیروی انسانی  برای ثبت نام ورودی های جدید
 • نظارت بر چگونگی ثبت نام ها و اعلام گزارش بموقع آن به آموزش کل.
 • پی گیری ارسال چک لیست و فیش های ثبت نام شدگان به آموزش کل.
 • طرح مسایل و مشکلات آموزشی گروه ها ( مشکلات تحصیلی دانشجویان ، حذف ترم ، رسیدگی به تجدید نظرها و ... ) در شورای آموزشی دانشکده.
 • تنظیم برنامه امتحانات گروه های آموزشی ونظارت در برگزاری امتحانات پایان ترم.
 • تحویل سئوالات امتحانی از استادان و حفظ و نگهداری آنها تا لحظه شروع امتحان در جای امن
 • تحویل نمرات امتحانی از استادان.
 • گرفتن امضاء های لازم در ذیل لیست نمرات و آماده سازی آنها برای ثبت در کامپیوتر.
 • ارسال لیست نمرات به آموزش دانشگاه.
 • نظارت برانجام چک چشمی نمرات
 • ارسال لیست های نمرات به آموزش دانشگاه
 • نظارت بر کلیه مکاتبات دانشجویی از طرف گروه ها
 • پیگیری و درخواست دروس عمومی تربیت بدنی و...برای کلیه گروهها
 • نظارت بر چگونگی عملکرد بایگانی