رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی در مقطع کاردانی :

آموزش و پرورش ابتدایی

 

 

رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی :

روانشناسی 

مشاوره

آموزش ابتدایی (کارشناسی ناپیوسته)

روانشناسی بالینی ( آخرین پذیرش دانشجو مربوط به سال 1392 بوده است )

روانشناسی عمومی ( آخرین پذیرش دانشجو مربوط به سال 1392 بوده است )

راهنمایی و مشاوره ( آخرین پذیرش دانشجو مربوط به سال 1392 بوده است )

 

 

 

رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد :

علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

علوم تربیتی آموزش ابتدایی

علوم تربیتی – مدیریت آموزشی

روانشناسی بالینی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی عمومی

مدیریت آموزشی

روانشناسی صنعتی   سازمانی

مشاوره   مشاوره مدرسه

 

 

رشته های تحصیلی در مقطع دکتری:

روانشناسی عمومی

روانشناسی سلامت

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزش عالی