اخبار دانشگاه

آزمون جامع دکتری روانشناسی سلامت
آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۹۹-۴۰۰

آزمون جامع دکتری روانشناسی سلامت

آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۹۹-۴۰۰ آزمون کتبی جامع دکتری روانشناسی سلامت توسط گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی واحد کرج ...... برگزار خواهد شد آزمون جامع دکتری سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی به تعویق افتاد.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان: کلاسهای ساعت ۱۳:۰۰ و مابعد آن در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت و کلیه کلاسهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت بدلیل برگزاری آزمون برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان: کلاسهای ساعت ۱۳:۰۰ و مابعد آن در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت و کلیه کلاسهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت بدلیل برگزاری آزمون برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان: کلاسهای ساعت ۱۳:۰۰ و مابعد آن در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت و کلیه کلاسهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت بدلیل برگزاری آزمون برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان دانشکده روانشناسی ، اطلاعات مربوط به  کلاسهایی که تشکیل نمی گردند را می توانید در لینک تغییرات برنامه کلاسها مشاهده فرمایید.

قابل توجه دانشجویان دانشکده روانشناسی ، اطلاعات مربوط به کلاسهایی که تشکیل نمی گردند را می توانید در لینک تغییرات برنامه کلاسها مشاهده فرمایید.

قابل توجه دانشجویان دانشکده روانشناسی ، اطلاعات مربوط به کلاسهایی که تشکیل نمی گردند را می توانید در لینک تغییرات برنامه کلاسها مشاهده فرمایید.

ادامه مطلب