اطلاعیه ها

آزمون جامع دکتری روانشناسی سلامت
آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۹۹-۴۰۰

آزمون جامع دکتری روانشناسی سلامت

آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۹۹-۴۰۰ آزمون کتبی جامع دکتری روانشناسی سلامت توسط گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی واحد کرج ...... برگزار خواهد شد آزمون جامع دکتری سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی به تعویق افتاد.

ادامه مطلب