اخبار

برگزاری آزمون جامع دکتری روانشناسی سلامت
آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۹۹-۴۰۰

برگزاری آزمون جامع دکتری روانشناسی سلامت

آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۹۹-۴۰۰ آزمون کتبی جامع دکتری روانشناسی سلامت و عمومی در روز چهارشنبه تاریخ اول بهمن ماه و آزمون شفاهی روز یکشنبه پنجم ماه ۹۹ از ساعت ۹ صبح بصورت حضوری در دانشکده روانشناسی واحد کرج برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۹۹-۴۰۰

آزمون جامع دکتری روانشناسی عمومی نیمسال اول ۹۹-۴۰۰

آزمون جامع دکتری نیمسال اول ۹۹-۴۰۰ آزمون کتبی جامع دکتری روانشناسی عمومی و سلامت در روز چهارشنبه تاریخ اول بهمن ماه و آزمون شفاهی روز یکشنبه پنجم ماه ۹۹ از ساعت ۹ صبح بصورت حضوری در دانشکده روانشناسی واحد کرج برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان: کلاسهای ساعت ۱۳:۰۰ و مابعد آن در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت و کلیه کلاسهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت بدلیل برگزاری آزمون برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان: کلاسهای ساعت ۱۳:۰۰ و مابعد آن در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت و کلیه کلاسهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت بدلیل برگزاری آزمون برگزار نمی گردد.

قابل توجه دانشجویان: کلاسهای ساعت ۱۳:۰۰ و مابعد آن در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت و کلیه کلاسهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ اردیبهشت بدلیل برگزاری آزمون برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان دانشکده روانشناسی ، اطلاعات مربوط به  کلاسهایی که تشکیل نمی گردند را می توانید در لینک تغییرات برنامه کلاسها مشاهده فرمایید.

قابل توجه دانشجویان دانشکده روانشناسی ، اطلاعات مربوط به کلاسهایی که تشکیل نمی گردند را می توانید در لینک تغییرات برنامه کلاسها مشاهده فرمایید.

قابل توجه دانشجویان دانشکده روانشناسی ، اطلاعات مربوط به کلاسهایی که تشکیل نمی گردند را می توانید در لینک تغییرات برنامه کلاسها مشاهده فرمایید.

ادامه مطلب